Plot s kamenou podezdívkou Dlažba - kostky Fasádní obklad kamenem Plot cihlový Zámková dlažba Ploty

Zemní práce a instalace bazénu s pokládkou dlažby

  • Odtěžení zeminy cca 32 m3
  • instalace drenážního systému dna bazénu
  • betonáž základové desky dna bazénu
  • instalace bazénu
  • zpevnění boků bazénu ztracené bednění/beton s postupným dopouštěním vody
  • zhutnění zeminy kolem bazénu
  • betonáž podkladního betonu pod dlažbu
  • pokládka mrazuvzdorné protiskluzové dlažby
  • lepení bazénových lemů        

             zapojení technologických částí bazénu a zastřešení provedla firma ALBIXON s.r.o.

© Kámen Štědrý 2012
Administrace