Plot s kamenou podezdívkou Dlažba - kostky Fasádní obklad kamenem Plot cihlový Zámková dlažba Ploty

Zemní práce a pokládka zámkové dlažby v Praze

  • Výkopové práce
  • odvoz vytěžené zeminy
  • příprava podkladu kamenných frakcí
  • pokládka zámkové dlažby BEST Legenda I
  • osazení zahradních obrubníků
  • osazení žlabovek

Dodavatelem stavebních hmot a materiálů na této stavbě byly stavebniny ProDoma spol.s.r.o a BEST a.s.

© Kámen Štědrý 2012
Administrace